توضیحات

شرایط استفاده از خدمات

قبل از استفاده از سامانه ، لطفاً شرایط خدمات را مطالعه بفرمائید..

سامانه طبی مجد صرفا راه کار های مبتنی بر طب سنتی را ارائه می دهد